وقتی به پیشینه آموزش و پرورش در روایت پژوهی ها و پژوهش روایی فرهنگیان نظری می افکنیم متوجه می شویم در طول سالهای متوالی شاهد تغییرات گسترده در نظام آموزشی کشور شده ایم. نمونه روایت پژوهی معلمان حاکی از آن است که در سالهای اخیر آزادی عمل زیادی به دانش آموزان داده شده است. و سطح علمی دانش آموزان نیز نسبت به سالهای گذشته بالاتر رفته است. 

نگاهی به تجربیات فرهنگیان از طریق دانلود روایت پژوهی آنان مهر تاییدی بر این ادعا می‌باشد. می‌توان تغییرات عمده‌ای را در سطح علمی دانش‌آموزان و همچنین شیوه‌های ارائه تکالیف در آنها مشاهده نمود. نگاهی به مقوله‌های عنوان شده در آموزش و پرورش و تاریخچه آن باعث بهبود وضعیت فعلی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در سطح کلان می‌گردد.


اهمیت پیک‌های هفتگی و بهاری در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان

یکی از این مقوله های قابل تامل نگاهی به بحث تکالیف در دانش آموزان است که به شرح آن می پردازیم.

بهترین نمونه تکالیف در دانش آموزان پیک نوروزی است. پیک نوروزی ابتدایی موردی است که چندین دهه است ذهن دانش آموزان و معلمان را به خود مشغول کرده است. از طریق پیک نوروزی دبستان معلمان می توانند ذهن دانش آموزان را در ایام نوروز فعال و آماده نگهدارند.

نمونه پیک نوروزی انواع و دسته‌های گوناگونی بر اساس پایه های مختلف دارند.

1- پیک نوروزی اول ابتدایی

2- پیک نوروزی دوم ابتدایی

3- پیک نوروزی سوم ابتدایی

4- پیک نوروزی چهارم ابتدایی

5- پیک نورزی پنجم ابتدایی

6- پیک نوروزی ششم ابتدایی

7- پیک نوروزی پیش دبستانی

8- پیک نوروزی مهد کودک

علاوه بر پیک نوروزی‌، پیک آدینه نیز مقوله قابل درنگ دیگری است که در چند سال اخیر در نظام آموزشی ما باب شده است. پیک آدینه ابتدایی به دلیل پر کردن ایام تعطیل و بخصوص همانگونه که از اسمش پیداست‌، جمعه هاست. نمونه پیک آدینه ابتدایی نشان می دهد که می توان برای روزهای جمعه دانش آموزان نیز بررسی های دقیقی انجام داد. دانلود پیک آدینه دبستان از سایت بانک فایل پژوهشی معلمان نشانگر این موضوع است که اگر بتوانیم پیک آدینه آماده و دقیقی را برای دانش آموزان تهیه و تنظیم کنیم شاهد پیشرفت روز افزون دانش آموزان در کلیه عرصه های آموزشی خواهیم بود. پیک آدینه دبستان به دسته های مختلف زیر تقسیم می شود.

1- پیک آدینه اول ابتدایی

2- پیک آدینه دوم ابتدایی

3- پیک آدینه سوم ابتدایی

4- پیک آدینه چهارم ابتدایی

5- پیک آدینه پنجم ابتدایی

6- پیک آدینه ششم ابتدایی

7- پیک آدینه پیش دبستانی

بررسی‌های انجام شده در روایت پژوهی معلمان نشان می‌دهد که نمونه تکلیف هفتگی و پیک بهارانه تاثیر بسزایی در سطح علمی دانش آموزان دارد و می‌بایست در آینده بیشتر تقویت گردد.

منبع‌: بانک فایل پژوهشی معلمان